3 ข้อต้องรู้ ก่อนหมดปี 62 สำหรับการติดตั้ง GPS ในรถบรรทุก 10 ล้อ​

ก่อนสิ้นปีนี้การติดตั้ง GPS ในรถบรรทุก 10 ล้อ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ตามมาดูกัน

ติดตั้ง GPS ในรถบรรทุก 10 ล้อ​ ปี62

จากนโยบายที่ต้องการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุที่เกิดบนท้องถนน ให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะประเภทรถบรรทุก กระทรวงคมนาคมจึงมีมาตรการบังคับใช้ ให้รถบรรทุกในประเภทขนส่งส่วนบุคคล (ป้ายขาว) ที่มีการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกนั้นต้องติดตั้ง GPS ทุกคันภายในปี 2562 ทาง มาเช็คประเภทและลักษณะของรถที่เข้าข่ายกัน

1. รถบรรทุกสิบล้อ สิบสองล้อ หัวลากสิบล้อ และ หัวลากหกล้อ ขนส่งไม่ประจำทาง (ป้ายเหลือง) และ ขนส่งส่วนบุคคล (ป้ายขาว) ที่มีการจดทะเบียนตั้งแต่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไปนั้น จำเป็นจะต้องติดตั้ง GPS พร้อมเครื่องรูดบัตร และยังต้องเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมขนส่งทางบกก่อนตรวจสภาพเพื่อจดทะเบียน

2. รถบรรทุกสิบล้อ สิบสองล้อ หัวลากสิบล้อ และ หัวลากหกล้อ ขนส่งไม่ประจำทาง (ป้ายเหลือง) และ ขนส่งส่วนบุคคล (ป้ายขาว) ที่มีการจดทะเบียนก่อน 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป และได้ทำการติดตั้ง GPS แล้ว แต่ยังไม่เป็นไปตามประกาศ หากสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกได้ ก่อนตรวจสภาพเพื่อต่ออายุอายุทะเบียนในปี 2559 ก็สามารถใช้ GPS นั้นได้ต่อไป แต่ต้องดำเนินการติดตั้ง GPS พร้อมเครื่องรูดบัตร ที่เป็นไปตามประกาศ ฯ ให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจสภาพรถ เพื่อต่ออายุทะเบียนได้ในปี 2562

3. รถบรรทุกสิบล้อ สิบสองล้อ หัวลากสิบล้อ และ หัวลากหกล้อ ขนส่งไม่ประจำทาง (ป้ายเหลือง) และ ขนส่งส่วนบุคคล (ป้ายขาว) ที่มีการจดทะเบียนก่อน 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ที่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่อง GPS หรือที่ติดตั้งเครื่อง GPS ไปแล้ว แต่ไม่ได้เป็นไปตามประกาศฯ และยังไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกได้ จะต้องดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จ เพื่อต่ออายุทะเบียนในปี 2562 ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทรถ และประเภทการจดทะเบียน

สำหรับท่านที่สนใจรับบริการติดตั้ง GPS ที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก สามารถต่อทะเบียนได้อย่างมั่นใจ พร้อมทีมบริการหลังการขายอย่างครบครัน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่