โปรแกรมติดตามรถยนต์

โปรแกรมติดตามรถยนต์อัจฉริยะ

ติดตามรถแบบปัจจุบัน (Real Time)

 • ดูรถเคลื่อนที่บนแผนที่ได้แบบ Real-time ทั้งกลุ่ม และแบ่งกลุ่มรถเพื่อให้ดูง่าย​
 • มี Mini windows สามารถติดตามรถเฉพาะคันที่ต้องการได้อย่างอิสระ
 • แสดงตำแหน่งรถ พร้อมบอกสถานที่ และระยะห่างจากจุดอ้างอิง
 • บอกความความเร็ว และส่งเสียงเตือน เมื่อมีการใช้ความเร็วเกินกำหนด
 • แสดงสถานะต่างๆของรถด้วยสี เช่น รถกำลังวิ่ง รถจอดแบบติดเครื่อง หรือรถจอดแบบดับเครื่อง
 • แสดงตัวเลขนับเวลาในการจอดรถแต่ละครั้ง เพื่อให้ทราบว่ารถจอด หรือมาถึงเวลาเท่าไหร่


ระบบแผนที่ (Map)

 • แผนที่ละเอียด แสดงภาพแบบเส้นถนน และภาพถ่ายดาวเทียม
 • รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาตราส่วน 1:2000 กรุงเทพฯ 1:4000 ต่างจังหวัด
 • แสดงข้อมูลสถานที่ Point of Interest “POI” กว่า 50,000 ทั่วประเทศ
 • ปักหมุด และสร้างสถานีได้ด้วยตนเอง เช่น บริษัทลูกค้า ลานจอดรถ โรงงาน หรือจุดรับส่งสินค้า
 • สามารถปรับรัศมีหมุดให้ครอบคุมพื้นที่ได้ 3 ระดับ 250, 500, 800 เมตร
 • ระบบนำทาง แนะนำเส้นทางที่สั้นที่สุด พร้อมบอกระยะทาง ทั้งยังสามารถพิมพ์ออกกระดาษให้คนขับรถดูระหว่างเดินทาง เพื่อการเดินทางถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็ว ไม่หลงทาง

ระบบรายงานผล (Reports)

 • รายงานแบบรายละเอียด และแบบสรุป เลือกช่วงเวลาที่ต้องการได้ แสดงผลทั้งข้อความและกราฟ เลือกพิมพ์และ Export เป็นไฟล์ Excel ได้
 • รายงานเที่ยววิ่งรถทั้งแบบประจำวัน และรายเดือน
 • แสดงผลการขับรถเร็วเกินกำหนด จอดรถทิ้งไว้โดยไม่ดับเครื่อง
 • การใช้น้ำมันรถ การเติมน้ำมัน (หน่วยเป็นลิตร) ในเที่ยววิ่งต่างๆ
 • รายงารการเข้าออกพื้นที่ที่กำหนด ทั้งเขตอนุญาตและห้ามเข้า
 • รายงานเหตุการไม่ปกติ เช่น GPS ถูกถอดสายไฟ หรือถูกถอดเสาอากาศ
 • รายงานกราฟ ความเร็วรถ กราฟน้ำมัน และประสิทธิภาพการใช้งานรถ
 • รายงานสรุปรายคันและทั้งกลุ่ม